Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Karta zgłoszenia do świetlicy, na etykę i język kaszubski na rok szkolny 2023/2024.

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy – pdf

karta zgłoszenia ucznia do świetlicy – word

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego – pdf

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego – word

Wniosek o uczestnictwo dziecka w zajęciach etyki – pdf

Wniosek o uczestnictwo dziecka w zajęciach etyki – word

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2022/2023

Skip to content