Wyprawki, podręczniki dla oddziałów przedszkolnych, karta zgłoszenia do świetlicy, na etykę i język kaszubski na rok szkolny 2021/2022. Informacje o obiadach.

Wyprawka dziecka  do oddziału 3, 4, 5-latków na rok szkolny 2021/2022

Wyprawka dziecka do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Wyprawka dziecka do klasy pierwszej

Zestaw podręczników dla uczniów oddziałów przedszkolnych

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy – pdf

karta zgłoszenia ucznia do świetlicy – word

Zestaw podręczników do religii

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego – word

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego i etyki:

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego – pdf

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka kaszubskiego – word

Wniosek o uczestnictwo dziecka w zajęciach etyki – pdf

Wniosek o uczestnictwo dziecka w zajęciach etyki – word

Skip to content