Przedmiotowe zasady oceniania

Język polski

Język polski – klasa 4

Język polski – klasa 5

Język polski – klasa 6, klasa 7

Geografia

Historia

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Technika

Religia klasy 1 – 3

Religia klasy 4 – 6

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna
klasa 3

Skip to content