Przedmiotowe zasady oceniania

Język polski

Język polski – klasa 4

Przyroda

Język angielski

Język francuski

Język niemiecki

Biologia

Geografia

Historia

Matematyka

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Muzyka

pdf-file-format-symbol-1.png

Religia klasy 1 – 3

Religia klasy 4 – 8

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna

Technika

Język polski klasa V

Skip to content