DOKUMENTACJA

Statut szkoły

Projekt mlegitymacja

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

ROK SZKOLNY 2022/2023

Kalendarz imprez dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Program wychowawczo-profilaktyczny

Terminarz konkursów w roku szkolnym 2022/2023

Terminarz pracy szkoły 2022/2023

 

Plan pracy szkoły w roku 2022/2023

Regulamin monitoringu wizyjnego w szkole
Zasady BHP
dla uczniów

Przedmiotowe zasady oceniania w roku szkolnym 2022/2023

Procedura podejmowania nauki przez uczniów z doświadczeniem migracji

Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych/nadzwyczajnych

Wychowanie do życia w rodzinie

Skip to content