DOKUMENTACJA

Statut szkoły

Projekt mlegitymacja

ROK SZKOLNY 2021/2022

Kalendarz imprez dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022

Terminarz konkursów w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin pracy szkoły w dobie epidemii covid-19
Plan pracy szkoły w roku 2020/2021
Regulamin monitoringu wizyjnego w szkole
Zasady BHP
dla uczniów

Przedmiotowe zasady oceniania w roku szkolnym 2021/2022

Procedura podejmowania nauki przez uczniów z doświadczeniem migracji

Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych/nadzwyczajnych

Skip to content